info@coolfield.nl      +31 24 35 121 64

Wij helpen u

  • de beveiliging van uw data en informatie te verhogen en continuïteit te borgen volgens  ISO27001, ISO22301 en PCI-DSS normen;

  • uw informatie en business intelligence beter te beheren;

  • met diverse “as a service” abonnementen zoals data protection, information security en business continuity officers.

25 mei 2018 is de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaat. Dit is de nieuwe wet- en regelgeving op privacygebied, waar bedrijven en organisaties in de Europese Unie zich aan moeten houden. Vanaf deze dag maakt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaats voor deze uniforme wetgeving.


Diensten Coolfield levert diensten en software om de risico's te beheersen rondom informatieverwerking, privacy, continuïteit en cybercriminaliteit alsmede te voldoen aan de hieraan gelieerde eisen vanuit wet- en regelgeving en normen tot aan certificering.

As A Service

Coolfield biedt u een aantal abonnementsvormen aan welke volledig op maat en op basis van behoefte ingevuld kunnen worden. Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld een dag per maand of een dag per week uw organisatie ondersteunen. Hierdoor kan de inzet geconcentreerd worden op bepaalde piekperiodes zoals bij audits of jaarlijks terugkerende taken, zodat de inzet optimaal aansluit op de noodzaak.
Lees verder

Information Security

Informatie is in veel gevallen het meest waardevolle bezit van uw organisatie. Om de bedrijfsvoering veilig te stellen, moet de informatie goed beveiligd zijn.
Lees verder

Business Continuity

Business Continuity Services is het geheel aan activiteiten dat erop is gericht de reputatie, continuïteit en veiligheid van bezoekers en medewerkers te borgen. De continuïteit van uw organisatie wordt gevormd door de som van alle operationele bedrijfsprocessen.
Lees verder

Compliance en AVG/GDPR

Toezichthouders zijn in steeds grotere mate geneigd om zich hard op te stellen, vooral in de huidige economische situatie. Bij het gebrekkig aanpakken van de compliance functie staan doorlopend boetes op het spel die kunnen variëren van enkele tienduizenden tot vele miljoenen euro’s.
Lees verder

Data Management

Het implementeren van diverse oplossingen op het gebied van data kwaliteit, management informatie, analytische rapportages en informatie management vereist het juiste inzicht gebaseerd op veel ervaring.
Lees verder

Het succes van informatie beveiliging en privacy management valt of staat met de kennis, houding en de manier waarop medewerkers omgaan met de voorgeschreven maatregelen, richtlijnen en procedures. Daartoe biedt Coolfield software aan om dit allemaal te beheren.

 

 

  KvK te Utrecht 67189164

  UBC Nijmegen

Toernooiveld 100
6525 EC Nijmegen


+31 24 35 121 64
info@coolfield.nl

  PLACE FOR BIZZ EINDHOVEN 'DE HURK'

Noord Brabantlaan 265
5652 LD Eindhoven


+31 24 35 121 64
info@coolfield.nl